REFERENTIES

Enkele referenties

Voormalig Ziekenhuis AZ Alma Sijsele-Damme

Case : Advies na wijziging Vergunning voormalig ziekenhuis AZ Alma : juridische kadering in samenspraak met Brandweer

De opmerkingen in het verslag van de brandweer werden op een constructieve wijze opgelost, met wederzijdse kennisoverdracht over het juridisch kader met toepassing op het project.


1cd92226eba9b8df0018a58f30c66090
 
 

Serviceflats Hof Ter Clipsen te Lokeren


Case :Advies inzake bijkomende brandvereisten opgelegd in Brandweerattest in het kader van toekenning vergunning erkende assistentiewoningen

De opmerkingen in het verslag van de brandweer werden als technische raad op een constructieve wijze opgelost en gekaderd binnen de gerechtelijke expertise, met wederzijdse kennisoverdracht over het juridisch kader van toepassing op het project.


Provenciaal Domein Puyenbroeck - Zwembad met logies


Case : Problematiek oplevering overheidsopdracht

Juridische procedure met aanstelling gerechterlijke expert. Curratieve oplossing voor inbreuken op de brandcompartimentering en logiesverstrekkende bedrijven via dossier Afwijkingscommisie FOD te Brussel.


getlstd-property-photo
april-2014-261

Nieuw te bouwen Industriƫle loods te Roosdaal


Case : Opmaak berekeningsnota Variabele brandlast Klasse A

Bepalen brandklasse adhv berekeningsnota brandlast voor nieuw op te richten industrieloods conform bijlage 6.